ผู้แทนฮัจย์ไทยจัดทำโครงการเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญเพื่อให้กำลังใจและติดตามสภาพความเป็นอยู่ (6 พ.ย. 2552)


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์