กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นเจ้าภาพจัดหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบฮัจย์


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์