รัฐมนตรีสาธารณสุขซาอุดี้ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีความผิดพลาดให้เลือดมีเชื้อเอดส์แก่เด็ก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์