ยูเนสโก้ ขู่จะตัดชื่อเขตเมืองเก่าซานาออกจากบัญชีมรดกโลก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์