คณะกรรมการอิสลาม ประจำ จ.ตรัง ชี้แจงไม่เคยอนุญาตให้ศิลปิน “วงกินรี” เข้าไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอภายในมัสยิดกลางประจำ จ.ตรัง


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์