'อับบาส' เตือนยิว หยุดขยายสร้างนิคม มิฉะนั้นถือว่า 'ยุติกระบวนการสันติภาพ'


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์