(คลิป)อัลกออิดะห์สอย 'โดรน' ตกใน 'อะเลปโป' เชื่อส่งมาช่วย 'อัสซาด' ต่อกรกบฏซีเรีย


มาแรงรอบสัปดาห์