อธิบดีกรมการศาสนาชี้แจง ไม่สามารถสับเปลี่ยนผู้แสวงบุญในสังกัดของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่อยู่ในโควตา ประจำปี 2557 ได้


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์