องค์กรฮินดูในอินเดียเรียก ร้องรัฐห้ามมุสลิมใข้เครื่องขยายเสียงอะซานละหมาดซุบฮิ


มาแรงรอบสัปดาห์