ซาอุดี้บริจาคอาหารเลี้ยงชาวซีเรียอพยพในจอร์แดน


มาแรงรอบสัปดาห์