ยูเอ็นเผย แค่เพียง 2 สัปดาห์ มีชาวซีเรียลี้ภัยกว่า 160,000 คน


มาแรงรอบสัปดาห์