สวีเดนแต่งตั้งรัฐมนตรีมุสลิมคนแรก


มาแรงรอบสัปดาห์