ชาวไทยมุสลิมในอำเภอรามัน ร่วมละหมาดฮายัตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์