ชาวไทยมุสลิมในอำเภอรามัน ร่วมละหมาดฮายัตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา


มาแรงรอบสัปดาห์