สวท.เบตง จัดกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุขสัญจร ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จ.ยะลา


มาแรงรอบสัปดาห์