ไทยเตรียมพร้อมประกาศศักยภาพที่สุดแห่งฮาลาล ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY


มาแรงรอบสัปดาห์