อัลเคดาคาร์บอมบ์ 2 ลูกในเยเมน ดับ 31 ศพส่วนใหญ่เป็นเด็ก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์