ปาเลสไตน์...ยื่นขอมติรับรองการเป็นรัฐจากยูเอ็น


มาแรงรอบสัปดาห์