ศาลฝรั่งเศสสั่งจำคุกมุสลิม เพราะติดธงดำที่มีข้อความชาฮาดะฮฺ


มาแรงรอบสัปดาห์