แรบไบยิวนับร้อย เรียกร้องอิสราเอลหยุดทำลายบ้านเรือนในเขตยึดครอง


มาแรงรอบสัปดาห์