โอบามาเรียกร้องให้ชาติตะวันตก และมุสลิมร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง


มาแรงรอบสัปดาห์