ผู้นำอัซฮัร' ออกมาประณามกลุ่มอัล-ชะอฺบ๊าบ สังหารนักศึกษา


มาแรงรอบสัปดาห์