คนงานชาวจีนในซาอุดี้ เกิดศรัทธาปฏิญาณเข้ารับอิสลามแล้วกว่า 600 คน


มาแรงรอบสัปดาห์