ฝันใกล้เป็นจริง! โครงการโรงเชือดฮาลาลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ช่วยซื้อใจมุสลิมและสร้างรายได้เข้ารัฐ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์