กลุ่มญิฮาดในฝรั่งเศสเติมเชื้อ“ความเกลียดชังอิสลาม” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์