สาวมุสลิมเชื้อสายปากีฯ ได้รับเลือกเป็น “ผู้ประกาศข่าวแห่งปี” ของ BBC


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์