รัฐวาติกัน “รับรองสถานะ” รัฐปาเลสไตน์ พร้อมลงนามสนธิสัญญาระหว่างรัฐ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์