รัฐวาติกัน “รับรองสถานะ” รัฐปาเลสไตน์ พร้อมลงนามสนธิสัญญาระหว่างรัฐ


มาแรงรอบสัปดาห์