นักวิจัยสกอตแลนด์ แจงเมฆจากเถ้าภูเขาไฟ ช่วยพยากรณ์เส้นทางบินปลอดภัย หลังภูเขาไฟปะทุ!


มาแรงรอบสัปดาห์