เติมเชื้อความเกลียดชัง “พระวีรธุ” เปรียบมุสลิมเหมือนงูพิษ และหมาบ้า


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์