กลยุทธ์ใหม่ของ “บารัค โอบามา” คือการสร้างสงครามเย็นในภูมิภาคเอเชีย


มาแรงรอบสัปดาห์