บริการใหม่! ซาอุฯติด WiFi ให้ความสะดวกฮุจญาตที่มัสยิดฮะรอม

3 กค. 58     1480

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: บริการใหม่! ซาอุฯติด WiFi ให้ความสะดวกฮุจญาตที่มัสยิดฮะรอม

keywords: มัสยิดฮะรอม, บริการใหม่,  ซาอุดีอาระเบีย, WiFi, ฮุจญาต, อินเทอร์เน็ต, บริการ Bluetooth

บริการใหม่! ซาอุฯติด WiFi ให้ความสะดวกฮุจญาตที่มัสยิดฮะรอม

สำนักข่าวอัล-อาราบิยา

Bandar Al-Khuzaim ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ข่าวสารเทคโนโลยี สำนักงานประธานฝ่ายกิจการมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ได้สั่งให้ติด WiFi บริเวณพื้นที่รอบมัสยิดฮะรอม เพื่อให้การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน กับผู้มาแสวงบุญเป็นไปได้โดยง่าย ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ฯ จะใช้ช่องทางนี้ในการส่งข้อความสั้นซึ่งเป็นคำแนะนำ และคำเตือนไปยังฮุตญาจ

นอกจากนั้น จะมีการจัดเตรียมบริการ Bluetooth สำหรับผู้ที่เดินตอว๊าฟรอบบัยตุ้ลเลาะฮฺ โดยจะเป็นการช่วยนับจำนวนการเวียนรอบว่าถึงรอบที่เท่าใด บริการนี้นำเสนอจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุมมฺ อัล-ฆูรอ ในมักกะฮฺ:

อีกทั้งยังมีการจัดให้มีบริการจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งเอกชน และบริษัทห้างร้าน ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่ฮุจญาตด้วย

บริการใหม่อีกอย่างหนึ่งสำหรับฮุจญาต คือ การเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิดฮะรอม ในภาษาต่างๆ 6 ภาษา ได้แก่ อาระบิค อังกฤษ ฝรั่งเศส อุรดุ เตอร์กิช และฟารฺซี รวมทั้งการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมส่วนแสดงนิทรรศการ และโรงงานทำผ้าคลุมกะอฺบะอฺด้วย 

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost