ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.

5 สค. 58     4572

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.

keywords: ข่าวมุสลิมไทย, ภาณุ อุทัยรัตน์, หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ, นายกรัฐมนตรี, จังหวัดชายแดนภาคใต้, วันฮารีรายอ

ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.

หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ ยื่นจดหมายขอบคุณนายกรัฐมนตรี

วันที่ (14 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายหะยีสะมะแอ สะอะ หรือนายหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ ได้เข้าพบนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี โดยได้เปิดเผยเนื้อความในจดหมายว่า ตนเองขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ปล่อยตัวพักการลงโทษชั่วคราว ซึ่งแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาล ต่อบรรดาผู้ต้องโทษในคดีความมั่นคง เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นแนวนโยบายที่จะแก้ปัญหาแบบสันติวิธีประกอบกับการปล่อยตัวในครั้งนี้ ตรงกับวันฮารีรายอด้วย จึงเป็นความโชคดีของครอบครัว ตนซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งจากความกรุณาดังกล่าวนี้ ตนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของกระทรวงยุติธรรม นายหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ ยังเปิดเผยต่ออีกว่าตนจะใช้เวลาในช่วงปลายของชีวิต ใช้ประสบการณ์ ที่มีอยู่ ใช้เครือข่ายประสานงานกันคนที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ให้แก่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่าหากเขามีงาน มีอาชีพ มีเงินแล้ว คงไม่มีใครจะคิดไปก่อเหตุร้าย ประกอบกับเวลานี้ในพื้นที่ของอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี บ้านเกิดมีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล แล้ว ตนเห็นว่าเหมือนกันเรามีขุมทรัพย์ ขุมทอง โอกาสที่จะมีงานอาชีพ รายได้ของพี่น้องในเขตพื้นที่เป็นไปได้อย่างสูงมาก ซึ่งตนจะทุ่มเทตั้งใจที่จะสร้างในงานอาชีพให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้

ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.
ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.
ในโอกาสเดียวกันนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ ก่อนหน้านี้แล้ว ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกมาช่วยชาติบ้านเมือง เมื่อออกมาแล้วก็เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพื่อให้การทำงานดังกล่าวนี้เป็นรูปธรรม ศอ.บต. ได้ออกประกาศแต่งตั้ง ให้นายหะยีสะมะแอ สะอะ หรือหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า... "การพักโทษของหะยีสะมะแอ ต้องเข้าเงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายของกรมราชทันฑ์ ผู้ต้องโทษตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะติดคุกจริงๆไม่เกิน 20 ปี บางคนจะออกเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติของผู้ต้องโทษเอง แท้จริงแล้วกระบวนการที่จะปล่อยตัวแกนนำพูโลที่ถูกจับมาจากมาเลเซียสมัย พล.ต.สนั่น ฯ รมว.มท. ปี 2540 มีตัวหลักๆ 3 คน คือหะยับือโด จากเบตง ขณะถูกจับอยู่รัฐเปรัค หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ ขณะถูกจับเปิดร้านอาหารอยู่ที่ KL 

ขณะคนเหล่านี้อยู่ในเรือนจำบางขวางในช่วง พ.ต.ท.ทักษิณฯเป็นนายกได้มอบหมายให้ ส.ส. กลุ่มหนึ่งเข้าไปพบในเรือนจำ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหาทางแก้ไขปัญหาความไมสงบใน จชต. แต่เท่าที่พูดคุยแล้ว คนเหล่านี้ขาดข้อมูลและความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน คณะ ส.ส. เหล่านั้นเพียงแค่ให้ความเห็นกับผู้มีอำนาจว่า หากต้องการผลด้านจิตวิทยาจากคนในพื้นที่แล้ว ควรปล่อยเขาเป็นอิสระเสีย แต่ในทางระเบียบและกฎหมายยังไม่เข้าอยู่ในเงื่อนไข

อย่างไรก็ตามเมื่อ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องโทษและญาติๆโดยการย้ายที่กุมขังมาอยู่ในเรือนจำ จชต. คอยดูโอกาสและช่องทางทางกฎหมาย และเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ก็ได้ปล่อยตัวหะยีบือโด เพราะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายเนื่องจากอายุ 70 ปี ส่วนหะยีสะมะแอและหะยีดาโอ๊ะ ก็ว่าตามคิวของอายุ จังหวะพอดีปีนี้ หะยีสะมะแอ เข้าเงื่อนไขที่จะพักโทษได้ จึงได้พักโทษดังกล่าว
ผลงานจะเป็นของใครนั้นไม่สำคัญ แต่อุตสาหกรรมฮาลาลที่ลงทุนแล้วเกือบ 200 ล้าน เหมือนกับโยนทbh'งลงทะเล ผมมีความเห็นว่าอย่าฝืนทำอีกเลยครับ."

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่า..."ผมอยากให้คนที่พ้นโทษออกจากคุก ไม่ว่าใคร ขอให้เขาอยู่สุขสบายในบั้นปลายของชีวิต ได้ชดเชยช่วงเวลาที่ทนทุกข์อยู่ในเรือนจำ รัฐจะใช้คนทำงานเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ต้องหามืออาชีพด้านเศรษฐกิจจริงๆ และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆต้องจับต้องได้ ที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลใหนๆก็ท่องวาทะกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษๆๆๆ

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวจะเป็นหนทางไปสู่ความสงบสุขทำให้คนในพื้นที่ไม่คิดแบ่งแยกดินแดนนั้น ผมคิดว่ายังไม่ตอบโจทก์เสียทีเดียว สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ แม้แต่อุยกูร์ ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ทำไมยังต้องการ Merdeka."

 ภาณุตั้งสะมะแอ ท่าน้ำ เป็นที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจ จชต.

ที่มา: 

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost