สหประชาชาติตั้งสมาชิกราชวงศ์ซาอุฯ เป็นทูตสันถวไมตรี


มาแรงรอบสัปดาห์