อิสราเอล เปิดฉากโจมตีทางอากาศที่ตั้งกองกำลังซีเรีย 14 จุดบนที่ราบสูงโกลัน


มาแรงรอบสัปดาห์