ยิวยึดสุสานเก่าใกล้อัล-อักซอ และพื้นที่งฝั่งตะวันออกของมัสยิดอัล-กุดส์


มาแรงรอบสัปดาห์