ฮุจญาจชาวไทยนับหมื่นที่นคร 'มักกะห์' ออกเดินทางสู่ 'มีนา' เริ่มต้นการประกอบพิธีฮัจญ์


มาแรงรอบสัปดาห์