สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12จ.สงขลา ตั้งจุดคัดกรองโรคเมอร์สผู้แสวงบุญฮัจย์กลับจากซาอุฯ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์