สม.ฮาลาลฯ ศูนย์วิทย์ฯ จุฬา สกอท. จับมือดีเดย์ รับรองร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทั่วประเทศ

14 ตค. 58     716

สม.ฮาลาลฯ ศูนย์วิทย์ฯ จุฬา สกอท. จับมือดีเดย์ รับรองร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทั่วประเทศ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ป.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดีเดย์แล้ว กับการอบรมผู้ประกอบการรับรองร้านอาหารมุสลิม ภายใต้โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทั่วประเทศ เพื่อรองรับ AEC

         รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า... “สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันผนึกกำลังในการที่จะยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ได้รับการรับรองฮาลาลจำนวน 3,500 ร้านทั่วประเทศ โดยภายใต้ภายใต้โครงการนี้ทางสถาบันมาตรฐานฮาลและและ สกอท.ได้สร้างความเข้าใจไว้กับตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 39 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว โดยจะเริ่มดีเดย์ออกตรวจตราตามกระบวนการรับรองในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยจะเริ่มทำการรับรองในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและกระบี่เป็นการนำร่องแล้วจะทยอยออกตรวจตราให้การอบรมและรับรองให้ครบ 39 จังหวัดภายในสิ้นปีนี้โดยมีเป้าหมายร้านค้าที่จะต้องให้ผ่านการรับรองจำนวน 3,500 ร้าน” และว่า...

         “การทยอยกันจัดการอบรมดังกล่าว จะมีการทยอยจัดการอบรมในแต่ละภูมิภาคให้เข้าใจในหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานร้านอาหารฮาลาล จากนั้นจะมีการตรวจประเมิน เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาล เพื่อให้สอดคล้องเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ฮาลาลไทย พร้อมนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือที่จะสนับสนุนทางการเงินแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

สม.ฮาลาลฯ ศูนย์วิทย์ฯ จุฬา สกอท. จับมือดีเดย์ รับรองร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทั่วประเทศ

                       นายสติ ศังขวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อรายหย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


นายสติ ศังขวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อรายหย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า... “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นในพันธกิจ ที่จะทำธุรกิจกับพี่น้องมุสลิมในประเทศ และธุรกิจต่างๆ ที่อยู่รอบๆ พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นธุรกิจฮาลาล หลังจากที่เราได้กำหนดยุทธศาสตร์ปี 2558 หนึ่งในแผนงานก็คือ โปรแกรมฮาลาลเทรด ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะต้องสนับสนุนและเป็นโปรดแกรมที่จะต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ที่จะมาช่วยทำให้ตัวธนาคารมีกำไรมากยิ่งขึ้น โครงการสินเชื่อ ยกระดับร้านอาหารมุสลิม เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ภายใต้หลักการมุรอบาฮะฮ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมทั่วประเทศ ที่เข้ารับการตรวจประเมินผล มาตรฐานร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม โดยเราให้ประเภทสินเชื่อเป็น สินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs แบบไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs แบบมีหลักประกัน โดยให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี”

          นายสติ กล่าวต่อว่า... “สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และนับถือศาสนาอิสลาม จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุของผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน  65 ปี เป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมุสลิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป และต้องเป็นร้านค้ามุสลิมในประเทศที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลที่จากโครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการบริการโครงการได้ตามสถานที่เขารับการอบรมหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ” นายสติ กล่าว.

สม.ฮาลาลฯ ศูนย์วิทย์ฯ จุฬา สกอท. จับมือดีเดย์ รับรองร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทั่วประเทศ

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost