ปาเลสไตน์เตือนระวัง แผนร้ายอิสราเอลแบ่ง มัสยิดอัลอักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์