สโลวีเนียเริ่มสร้างรั้วสกัดคลื่นผู้อพยพ


มาแรงรอบสัปดาห์