ฟินแลนด์ไฟเขียวโรงจัดการ 'ขยะนิวเคลียร์' ผ่านเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินแห่งแรกในโลก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์