รัฐอาหรับประณามการโจมตีปารีส เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีมนุษยชาติ


มาแรงรอบสัปดาห์