สหประชาชาติแถลง! การปฏิเสธรับผู้อพยพ จากการโจมตีปารีส เป็นวิถีทางที่ไม่ถูกต้อง


มาแรงรอบสัปดาห์