ปธน.แกมเบีย สั่งห้ามประเพณีขลิบอวัยวะเพศหญิง ไม่มีแบบอย่างในอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์