มุสลิมอะฮฺมาดีในญี่ปุ่น ร่วมเปิดมัสยิดใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่นาโงยา


มาแรงรอบสัปดาห์