สภาอุลามาห์แห่งโลก ลงมติให้โลกมุสลิมสนับสนุนตุรกี กรณีความขัดเเย้งกับรัสเซีย


มาแรงรอบสัปดาห์