อนุ กก.กอท. ปัด อ้างเหตุฮาลาลแพงไม่จริง! ย้ำ KFC ไม่มีฮาลาลของ กอท.


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์