เริ่มแล้ว!! ตุรกีบูรณะมัสญิดในฉนวนกาซ่า หลังถูกรุกรานโดยอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์