ไอเอส เผยควักอวัยวะตัวประกันเป็นๆ มาปลูกถ่ายให้ชาวมุสลิมทำได้ไม่ผิด


มาแรงรอบสัปดาห์