สหรัฐฯ เตือนการประหารผู้นำนิกายชีอะห์ อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง


มาแรงรอบสัปดาห์