ท่าทีล่าสุดของโอมาน รับไม่ได้กับเหตุการณ์ แต่ยังคงความสัมพันธ์ทางการทูต


มาแรงรอบสัปดาห์